کس میلف خوشگل رو تا لب پر آب کیر میکنه

0 views
0%

من شام امروز به بهانه یه چیزی خانه شما می آیم منتظر من باش .. گفتم درست است توی راه رو حویلی شام روز منتظر بودم که در را باز کرد و اومد بار اولم بود که دیدمش یه جورای میلرزیدم و اون هم می لرزید حرف را به احوال پرسی آغاز کردیم زمانیکه میخواست برود گفتم یه بوس بهم بده گفت از کجا من گفتم از کجایت میدهی گفت از پیشانی من گفتم نه اگر میدهی از لبانت بده اگر نمی دهی برو گفت نه نمیدهم گفتم پس برو دل خودش هم بود گفت پس بیا بگیر بال در آوردم و شروع به چوشیدن لبانش کردم در هنگام بوسیدن لبانش یه دست به سینه اش کردم . خود را از من جدا کرد و رفت خیلی چون خیلی خوشش اومده بود شب که شد به هم زنگ زد گفت در کلکین را باز بذار من نزد تو می آیم من که این را میخواستم در کلکین را باز گذاشم انتظار کشیده کشیده خوابم برد یه بار از خواب بیدار شدم دیدم که بالای سرم نشته و میگوید چرا خواب کردی گفتم خیلی انتظار کشیدم چون فصل زمستان بود شب هم خیلی سرد بود من گفتم سردت نزند بیا در آغوشم در توی لحاف یه نفری هر دو خوابیدیم و شروع به کار اون قسمی کردیم اول لب هاشو چوشیدم بعداً سینه هاشو مالیدم و بعداً از کمر پائین کارش را تمام کردم خلاصه دوستان یه زمستان تمام با هم خوش گذشتاندیم.

From:
Date: December 22, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *